อบรมสัมมนา


Professional Training Officer (อบรม 26 ธ.ค. 66)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

ผู้บริหารงานฝึกอบรมสามารถวางแผนโครงการและประเมินผลการอบรมได้อย่างเป็นรูปธรรม

5G Marketing (การตลาดยุค 5G) (อบรม 22 ม.ค. 67)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร

นอกจากนั้นการสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์นั้นยังสามารถแทรกเข้าถึงได้ทุกวัยและทุกวงการอาชีพ...

สุดยอดพนักงานขายผ่าน Chat (เช่น Line , Messenger) ...

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการเป็นพนักงานขายผ่าน Chat (Li...

ให้คำปรึกษาออนไลน์ฟรีในหัวข้อ "วีซ่าธุรกิจญี่ปุ่น"...

วิทยากรจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น

บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงส...

การปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด...สู่ Mindset ยุค 5G ...

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนมุมมองความคิดให้มี Mindset แบบคนใน...

สูตรสำเร็จผู้สื่อข่าวมืออาชีพ รุ่นที่ 2

อ.ปฤษฎี พงศ์ปารมี

คอร์สนี้ จะเป็นแนวทางสำหรับผู้ทีสนใจในอาชีพ ผู้สื่อข่าว สื่อมวลชน ในยุคดิจิทัล พร้อมกับรู้...

โปรโมชั่น...ส่งท้ายปี 2023 CLEVERKIDS ศูนย์อบรมคอม...

รชยา

CLEVERKIDS ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก * เรียนสนุก ในรูปแบบ online หรือ onsite ผ่าน The...

อบรมฟรี - ศึกษารายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อรับฝา...

คุณวันทนีย์ เกษประไพรัตน์

ทางรีแม๊กซ์ไทยแลนด์ จัดอบรมฟรี เพื่อให้ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์แก่นายหน้า โบรกเกอร์ และผ...

Innovation Thinking to Success (อบรม 25 ม.ค. 67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม ด้วยหลัก 5 ค...

การจัดทำระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (SUCCESSION ...

อาจารย์ ธนุเดช  ธานี

หลักสูตรนี้มีคำตอบที่จะช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านเตรียมความพร้อมของบุคลากรในเชิงรุก ด้วยก...

หลักสูตร Creative Thinking (อบรม 10 ม.ค. 2567)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

หลักสูตรนี้ ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่...

Logical Thinking to Success (การคิดเชิงตรรกะเพื่อ...

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

หลักสูตรการคิดเชิงตรรกะนี้ จึงถูกออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการพัฒนาความคิดอย่างต่อเน...

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (อบรม 6 ...

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

้มุ่งเน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิค ...

เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงาน Competency & B...

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้า ฝ่ายบุคคล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกและสัมภ...

เปิดรับสมัคร ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร : กฎหมายแรงงาน...

อาจารย์ สมบัติ น้อยหว้า

เพื่อให้นายจ้าง-ผู้บริหารงานบุคคลทราบถึงการทำสัญญาจ้าง-เทคนิคการแก้ไข-เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้...

80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ

สร้างประกาศอบรม ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาของคุณได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้สนใจรอเข้าฟังอบรมคุณมากกว่า 10,000 คน เริ่มสร้างประกาศอบรม เดี๋ยวนี้เลย!