อบรมสัมมนา


confirm จัดอบรม Public Training หลักสูตร Negotiati...

อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

เทคนิคการเจรจาต่อรองและการปิดการขาย คือ เทคนิคสำคัญที่สร้างผลกำไรให้กับองค์กรมาทุกยุคทุกสม...

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพข...

อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

การขายในยุคปัจจุบันปี 2023 นี้มีความแตกต่างจากปี 2022 เป็นอย่างมาก เพราะการขายแบบไม่ต้องใช...

ยืนยันอบรมหลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจ...

ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

อบรมวันที่ 21 พฤศจิกายน 66 สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! โดยหลักสูตรนี้จะช่...

กลยุทธ์การบริหารคนเก่ง (Talent Management Strategy...

วิทยากร อาจารย์ธนุเดช ธานี

เพียง 3,500 บาท/ท่าน เมื่อชำระล่วงหน้า 7 วัน (ปกติ 4,000 บาท ไม่รวม vat 7%) / หรือสมัคร...

ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย

วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงจิตวิทยา (Psychological In...

วิทยากร อาจารย์ธนุเดช ธานี

เพียง 3,500 บาท/ท่าน เมื่อชำระล่วงหน้า 7 วัน (ปกติ 4,000 บาท ไม่รวม vat 7%) / หรือสมัคร...

เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ STORY TELLING

วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

การ Upskills และ Reskills บุคลากร ด้วย Skills Matr...

วิทยากร อาจารย์ธนุเดช ธานี

เพียง 3,500 บาท/ท่าน เมื่อชำระล่วงหน้า 7 วัน (ปกติ 4,000 บาท ไม่รวม vat 7%) / หรือสมัคร...

การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart...

วิทยากร อาจารย์กัณฑ์อเนก เอี่ยมปัญญาสกุล

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

สวัสดิการ- ลงโทษ – เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ HR ...

วิทยากร อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

** ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย **

ระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (รุ่นที่ 32) (Succ...

วิทยากร อาจารย์ธนุเดช ธานี

เพียง 3,500 บาท/ท่าน เมื่อชำระล่วงหน้า 7 วัน (ปกติ 4,000 บาท ไม่รวม vat 7%) / หรือสมัคร...

การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Profes...

วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D REPORT และ 5 WHY A...

วิทยากร อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ

สร้างประกาศอบรม ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาของคุณได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้สนใจรอเข้าฟังอบรมคุณมากกว่า 10,000 คน เริ่มสร้างประกาศอบรม เดี๋ยวนี้เลย!