อบรมสัมมนา


ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย

วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงจิตวิทยา (Psychological In...

วิทยากร อาจารย์ธนุเดช ธานี

เพียง 3,500 บาท/ท่าน เมื่อชำระล่วงหน้า 7 วัน (ปกติ 4,000 บาท ไม่รวม vat 7%) / หรือสมัคร...

เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ STORY TELLING

วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

การ Upskills และ Reskills บุคลากร ด้วย Skills Matr...

วิทยากร อาจารย์ธนุเดช ธานี

เพียง 3,500 บาท/ท่าน เมื่อชำระล่วงหน้า 7 วัน (ปกติ 4,000 บาท ไม่รวม vat 7%) / หรือสมัคร...

การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart...

วิทยากร อาจารย์กัณฑ์อเนก เอี่ยมปัญญาสกุล

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

สวัสดิการ- ลงโทษ – เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ HR ...

วิทยากร อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

** ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย **

ระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (รุ่นที่ 32) (Succ...

วิทยากร อาจารย์ธนุเดช ธานี

เพียง 3,500 บาท/ท่าน เมื่อชำระล่วงหน้า 7 วัน (ปกติ 4,000 บาท ไม่รวม vat 7%) / หรือสมัคร...

การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Profes...

วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D REPORT และ 5 WHY A...

วิทยากร อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

เทคนิคการฟัง การจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ Effec...

วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen for Productivit...

วิทยากร อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าขอ...

วิทยากร ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าส...

วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

การควบคุมด้วยการมองเห็น(Visual Control) และ การประ...

วิทยากร อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ

สร้างประกาศอบรม ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาของคุณได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้สนใจรอเข้าฟังอบรมคุณมากกว่า 10,000 คน เริ่มสร้างประกาศอบรม เดี๋ยวนี้เลย!