อบรมสัมมนา


นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)...

อาจารย์กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

เทคนิคการจัดทำระบบ Competency สำหรับการบริหารพัฒนา...

วิทยากร : ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ(7 QC TOOLS)

วิทยากร อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้น...

วิทยากร : อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

การวางแผนงานและการติดตามงานอย่างมืออาชีพ (Profess...

วิทยากร อาจารย์ธนุเดช ธานี

เพียง 3,500 บาท/ท่าน เมื่อชำระล่วงหน้า 7 วัน (ปกติ 4,000 บาท ไม่รวม vat 7%) / หรือสมัคร...

ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร

วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

การบริหารจัดการด้วยระบบลีน Lean Manufacturing Syst...

วิทยากร อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

บริหารคนและทีมงานให้สร้างกำไรและบรรลุเป้าหมายองค์ก...

วิทยากร อาจารย์ธนุเดช ธานี

เพียง 3,500 บาท/ท่าน เมื่อชำระล่วงหน้า 7 วัน (ปกติ 4,000 บาท ไม่รวม vat 7%) / หรือสมัคร...

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid – Basic ...

โดยบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง !!!

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท รับใบวุฒิบัตรทุกที่นั่ง

เทคนิคการจัดทำ Job Description ให้สอดคล้องกับโครง...

วิทยากร ดร.สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

สมัคร 4 ท่าน จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น !!! และยังได้รับหนังสือ HR โรงงานมหาสนุก คนละ 1 เล่ม...

รู้ไว้ ใช่นายหน้า : ผังเมือง ในวิกฤติโลกเดือด

ดร.วิทยา เรืองฤทธิ์

ทางรีแม๊กซ์ไทยแลนด์ จัดอบรมฟรี เพื่อให้ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์แก่นายหน้า โบรกเกอร์ และผ...

การเพิ่มผลผลิตในทรัพยากรที่จำกัด (อบรม 29 พ.ย. 66)...

อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง

การปรับปรุงลดต้นทุนโดยไม่ลดคุณภาพจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเพิ่มผลผลิตท...

80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ

สร้างประกาศอบรม ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาของคุณได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้สนใจรอเข้าฟังอบรมคุณมากกว่า 10,000 คน เริ่มสร้างประกาศอบรม เดี๋ยวนี้เลย!