อบรมสัมมนา


CLEVERKIDS ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก เปิดคอร์...

cleverkids

CLEVERKIDS * เรียนสนุก ในรูปแบบ online หรือ onsite ผ่าน Theme เรื่อง * ภาคภูมิใจในผลงานตนเ...

The Better Hybrid Work ติดปีกการทำงานแบบไฮบริดให้อ...

คุณปฐมพงศ์ อัครมหามงคลชัย

เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “The Better Hybrid Work ติดปีกการทำงานแบบไฮบริดให้องค์กร” ...

อบรมฟรี - สินเชื่อบ้าน

คุณลักษณ์คะณา จันทร์หล้า

ทางรีแม๊กซ์ไทยแลนด์ จัดอบรมฟรี เพื่อให้ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์แก่นายหน้า โบรกเกอร์ และผ...

ค่าใช้จ่ายการโอนกรรมสิทธิ์

คุณบุษบง บุญมีเจริญพันธ์

ทางรีแม๊กซ์ไทยแลนด์ จัดอบรมฟรี เพื่อให้ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์แก่นายหน้า โบรกเกอร์ และผ...

Thairath Talk Stage : From Challenge to Talent

โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน CEO บริษัท โคตรคูล จำกัด, ดร.วีระพงศ์ โก CEO LAZADA THAILAND, ดร.พิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา CEO LINE THAILAND

Session ของคนมีไฟ ที่จะผลักคุณไปให้ไกลกว่าเดิมร่วมรับฟังมุมมอง บทเรียน และประสบการณ์สุดเข้...

หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพร ประสิทธิ์

ในยุคโลกไร้พรมแดน และการเปิดการค้าเสรีกับนานาอารยะประเทศนั้น การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาสาก...

การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานแบบทีมและการบริหารลูกน้อง ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกันภ...

“การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน” (Lean P...

อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

การจัดซื้อและจัดหาแบบลีน คือการนำเอากลยุทธ์ต่าง ๆ มาประยุกต์กับงานด้านการจัดซื้อและจัดหา (...

Opening scene: step to stage

“พี่ว่าน ธนกฤต” ศิลปิน พิธีกร และ Youtuber พร้อมกับ “พี่ปาล์มและพี่พัดจากวง Mean” ศิลปินและผู้บริหาร marr

เปิดม่านการเป็นศิลปิน ก้าวแรกสู่เวที ตั้งแต่เริ่มยังไง สร้างเอกลักษณ์ยังไง PR ยังไง ครบจบท...

IN - HOUSE TRAINING

อ.รุ่งนิกร สุมงคล

**เหมาะสำหรับองค์กรที่สนใจจะใช้ระบบประเมินพฤติกรรม 360 องศา/ BSC / Competency แบบจริงจัง**...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ น...

มนตรี ยุวชาติ

การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของ...

Time Management (การบริหารเวลาเพื่อสร้างการทำงานให...

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน นักฝึกอบรม และผู้บริหารที่รู้สึกว่าต้องการพัฒนาตนเอง ...

งานสัมมนา Japan Business Visa

ทนายความจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น (Japanese Immigration Lawyer)

งานสัมมนาเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงสภาพปัจจุบันเกี่ย...

อบรมฟรี Thailand Properties Selling and Marketing ...

อาจารย์พรเทพ ศรีนฤหล้า

ทางรีแม๊กซ์ไทยแลนด์ จัดอบรมฟรี เพื่อให้ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์แก่นายหน้า โบรกเกอร์ และผ...

หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HR...

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

1. เพื่อให้นักพัฒนาบุคลากรได้รับความรู้และความเข้าใจหลักการการบริหารการจัดฝึกอบรม สำ...

80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ

สร้างประกาศอบรม ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาของคุณได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้สนใจรอเข้าฟังอบรมคุณมากกว่า 10,000 คน เริ่มสร้างประกาศอบรม เดี๋ยวนี้เลย!