อบรมสัมมนา อบรมขนส่ง โลจิสติกส์


เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูต Sales Co….เชิงรุก Sale...

อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

การสื่อสารประสานงานถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งผู้ Sales Coordinator โดยส่วนใหญ่มักจะขาดทักษะด้านก...

ยืนยันอบรมหลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจ...

ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

อบรมวันที่ 21 พฤศจิกายน 66 สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! โดยหลักสูตรนี้จะช่...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ น...

มนตรี ยุวชาติ

การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของ...

The Next Frontier of Supply Chain Management with ...

Mary Loo , Endro Partosoedarso , Witoon Charoenchaipaiboon

ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทรนด์ แนวโน้มล่าสุด และความท้าทายในการบริหารจัดการซั...

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรส...

อาจารย์ ณรงค์ ตู้ทอง

ระบบ “โลจิสติกส์ (Logistics)”เป็นปัจจัยที่สนับสนุนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการค...

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร : การลดความสูญเสียทั้ง 7 ปร...

อาจารย์ อนันต์ ดิโรจน์วงค์

สภาวะปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านธุรกิจกันอย่างรุ่นแรง ทั้งจากภายในและต่างประเทศ ทำให้สถ...

หลักสูตร ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ INCOT...

อาจารย์ มนตรี ยุวชาติ

เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ ในแต่ละประเทศมีกฎเกณฑ์การส่งมอบที่มีการเรียกคล้ายคลึง...

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการจัดการคลังสินค้าคงคลัง เเ...

วิทยากร อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับ การจ...

หลักสูตร การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อน (ROHS)ในผลิ...

อ.พิทักษ์ บุญชม

เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุ...

ยืนยัน Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมี...

อาจารย์ ณรงค์ ตุ้ทอง

Six Sigma คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางสถิติทางกา...

ยืนยันจัด เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและกา...

วิทยากรวิทยากร :อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

เครื่องมือในการบริหารระบบคุณภาพที่ใช้ในการปรับปรุงงานระดับล่างหรือกิจกรรมระดับล่าง(Bottom ...

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนา The Future of Intelligent Su...

Endro Partosoedarso : Supply Chain Planning (Demand Planning / Fulfullment) - Vice President (SCM) Witoon Charoenchaipaiboon : Supply Chain Logistics (TMS/WMS) - Project Management Office (SCL)

ในยุคดิจิทัลอย่างปัจจุบันที่โซลูชันไอทีถูกทุกองค์กรวางเป็นกลยุทธ์หลักและสำคัญอันต้นๆในการท...

หัวข้ออบรม 2021 Virtual Seminar on Machinery Solut...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกเครื่องจักรกล สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (MIU) ขอเชิญร่วมสัมมน...

หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Manageme...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการบริหารสินค้าคงคลัง เทคนิค วิธีการ จัดการสินค้าคงคลัง...

อบรมหลักสูตร ข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5 (Draft ve...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5 มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีบ้างเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนจาก Version 4 ก...

80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ

สร้างประกาศอบรม ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาของคุณได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้สนใจรอเข้าฟังอบรมคุณมากกว่า 10,000 คน เริ่มสร้างประกาศอบรม เดี๋ยวนี้เลย!