อบรมสัมมนา อบรมขนส่ง โลจิสติกส์


How Digital Logistics Change the Asian Market

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

The leading land transport service provider in Thailand and across ASEAN and participants ...

กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics: Strategy & ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ แนวคิด หลักการของการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อนำ...

ข้อกำหนด GHPs/HACCP (GMP->GHP/HACCP Version 5 Requ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของระบบ และทฤษฎีรวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อ...

หลักสูตรที่ 1 “งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอั...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

เชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 1 “งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอั...

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร NRCT Open House 2021 : “วิจ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยแล...

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ (...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

หลักสูตร Logistics: Strategy & Management เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนว...

80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ

สร้างประกาศอบรม ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาของคุณได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้สนใจรอเข้าฟังอบรมคุณมากกว่า 10,000 คน เริ่มสร้างประกาศอบรม เดี๋ยวนี้เลย!