อบรมสัมมนา อบรมการจัดซื้อ


“การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน” (Lean P...

อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

การจัดซื้อและจัดหาแบบลีน คือการนำเอากลยุทธ์ต่าง ๆ มาประยุกต์กับงานด้านการจัดซื้อและจัดหา (...

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

อาจารย์กมลทิพย์ จันทรมัส

ทำอย่างไรที่ฝ่ายจัดซื้อจะเป็น Aggressive Buyer ผู้ที่ขาดศิลปะ การเจรจาต่อรองที่ดี มักตกเป็...

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

อาจารย์กมลทิพย์ จันทรมัส

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานจัดหาและจัดซื้อ ไปประยุกต์ใช...

อบรมหลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procur...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

หัวข้อใหม่นี้ พัฒนาขึ้นมา เพื่อเป็นการต่อยอดจากการอบรม เรื่อง เจาะลึก..เพื่อแก้ปัญหางานจัด...

อบรมหลักสูตร นักจัดซื้อ..มืออาชีพ (Professional Pu...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

เพื่อตอบโจทย์นี้ จะต้องมีหัวข้อการอบรม ที่มีองค์ความรู้เฉพาะสำหรับงานจัดซื้อโดยตรง และจะต้...

อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

เพื่อตอบโจทย์นี้ จะต้องมีหัวข้อการอบรม ที่มีองค์ความรู้เฉพาะสำหรับงานจัดซื้อโดยตรง และจะต้...

อบรมหลักสูตร ธุรกิจแข็งแกร่งได้ด้วย..งานจัดซื้อ (B...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ดังนั้น ถ้าคุณต้องการสร้างระบบสนับสนุนที่ดีให้กับองค์กรของคุณ ก็เพียงคุณเข้าไป พัฒนาหน่วยง...

หลักสูตร เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Tech...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

การรู้จักผลิตภัณฑ์ของตนเองและสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นประโยคการขายที่ทรงพลังบวกกับเทคนิคการโน...

นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

หัวข้อใหม่นี้ พัฒนาขึ้นมา เพื่อเป็นการต่อยอดจากการอบรม เรื่อง เจาะลึก..เพื่อแก้ปัญหางานจัด...

การทำข้อตกลงในงานจัดซื้อ..อย่างมืออาชีพ (Purchasin...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

หลักสูตรนี้ ผมใช้ประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารในหน่วยงานจัดซื้อ และทำงานในตำแหน่งผู้จัดการ...

นักจัดซื้อ..มืออาชีพ (Professional Purchasing Offi...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

เพื่อตอบโจทย์นี้จะต้องมีหัวข้อการอบรมที่มีองค์ความรู้เฉพาะสำหรับงานจัดซื้อโดยตรงและจะต้องถ...

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด หลักการของการวางแผนการสั่งซื้อ สามารถประยุกต์ใช้ความ...

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรการทำข้อตกลงในงานจัดซื้อ..อย...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

leader Auditor ในการจัดหา supplier ให้กับทั้งองค์กรด้วย ผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่สะสมมานี้ จ...

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Overs...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

เพื่อเป็นการต่อยอดจากการอบรมเรื่อง เจาะลึก..เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Jo...

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

การอบรมที่มีองค์ความรู้เฉพาะสำหรับงานจัดซื้อโดยตรงและจะต้องถูกถ่ายทอดโดยมืออาชีพในงานจัดซื...

80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ

สร้างประกาศอบรม ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาของคุณได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้สนใจรอเข้าฟังอบรมคุณมากกว่า 10,000 คน เริ่มสร้างประกาศอบรม เดี๋ยวนี้เลย!