อบรมสัมมนา อบรมการบริหารธุรกิจ


Online Zoom หลักสูตร Time Management for Success ก...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

การบริหารจัดการเวลาของบุคลากรภายในองค์กร ถือเป็นกุญแจสำคัญเพื่อสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม และเ...

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร visa work...

อาจารย์ จุ่ม พรรณรัตน์

จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit) พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ถู...

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหาร...

อาจารย์ ณรงค์ ตู้ทอง

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไป...

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ส...

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และ ทักษะการเป็นหัวหน้าท...

ทะลุเป้า เอาอยู่ทุกออเดอร์ จัดการร้านค้าออนไลน์ ด้...

คุณ ณัฐวุฒิ ไตรสุวรรณ

ฟังก์ชันพื้นฐานของ Marketplace ที่ควรทราบ รวมถึงความสามารถใหม่จาก Platform Marketplace ที่...

OIA x KRIS (Startup Cave)

ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร, รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อยอดธุรกิจไปยังประเทศจีน และอบรมเชิงปฏิบัติการ Startup for ...

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร visa work...

อาจารย์ จุ่ม พรรณรัตน์

จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit) พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ถู...

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอง...

วิทยาการ อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้งานหรือโครงการประสบความสำเร็...

ออนไลน์ หลักสูตร การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุค...

อาจารย์ วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

เพื่อทราบถึงความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการที่เป็นส่วนสนับงานหลักขององค์กรในยุค 4...

การพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking ( Mastering D...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญมาร่วมเสวนาถึงการพัฒนานวัตกรรมด้วย De...

อบรมฟรี การทำ Data Analytics ในองค์กร เริ่มอย่างไร...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

FTI ขอเชิญอบรมฟรี "การทำ Data Analytics ในองค์กร เริ่มอย่างไร ให้สำเร็จ" ...

BCG ธุรกิจสร้างรายได้ ภายใต้กิจกรรม BCG ธุรกิจสร้า...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

พลาดไม่ได้แล้ว!!! BCG ธุรกิจสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ต้นแบบธุรกิจสีเขียว สู่การทำ...

สัมมนาฟรี ประเมินสุขภาพองค์กรง่าย ๆ ด้วยตนเอง พร้อ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0โดยกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ (กทปส.) ...

สัมมนาฟรี Productivity Improvement

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

สัมมนาฟรี Productivity Improvement ทำไมโรงงานต้องปรับปรุงการผลิต ในการประยุกต์ใช้ Automat...

80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ

สร้างประกาศอบรม ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาของคุณได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้สนใจรอเข้าฟังอบรมคุณมากกว่า 10,000 คน เริ่มสร้างประกาศอบรม เดี๋ยวนี้เลย!