อบรมสัมมนา อบรมการบริหารธุรกิจ


หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเจรจาต่อรองเพื...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

หลักสูตรนี้ถูกออกมแบบมาสำหรับ บุคคล หรือองค์กรที่ต้องการหาแนวทางการแก้ปัญหาและลดข้อพิพาท ก...

เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุมอย่าง...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

การเขียนการเขียนเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งในการทำงานทักษะของการเขียนไม่ว่าจะเป็นการเขียนบันท...

การบริหารและจัดเก็บเอกสาร ในรูปแบบดิจิทัล ตามมาตรฐ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

หลักฐานที่สำคัญในการอ้างอิง สิ่งที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงานมากมายในการทำงานตั้งแต่ต้...

หลักสูตร ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรั...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

หลักสูตร ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย เน้นเนื้อหาที่...

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DI...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

หลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างวิธีการในการประสานงานให...

สุดยอดการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 2021 ( เรียน ครึ่ง...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

การเจราต่อรองนั้นเป็นเรื่องปกติที่เราทุกคนต่างคุ้นเคย แต่หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาให้ทุกคนเป็...

อบรมออนไลน์หลักสูตร 7 QC เพื่อความสำเร็จในการทำงาน...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ซึ่งท้ายที่สุดเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ QC 7 Tools แล้วมาประยุกต์ใช้กับหลักการของ PDC...

การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ Professional Team Le...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

การพัฒนาให้ตนเองเป็นผู้บริหารแบบรอบทิศทาง ต้องพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) อย่างต่อเนื่อง แ...

หลักสูตร สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ SUP...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เพื่อ...

อบรมออนไลน์หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาและปรับปรุง...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

หลักสูตรนี้จึงเป็นคําตอบที่ดีของการใช้ทักษะการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA ได้อย่าง...

อบรมหลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุนและกําจัดความสูญเปล่...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

หลักสูตรนี้จึงเป็นคําตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทํางานได้อย่างเป็นระบบแล...

อบรมหลักสูตร การควบคุมคุณภาพด้วยการดําเนินกิจกรรมก...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

หลักสูตรนี้จึงเป็นการให้ความรู้ของการทํากิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเครื่อ...

อบรมออนไลน์หลักสูตร การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและลด...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

สําหรับการบริหารจัดการ แนวคิดการปรับปรุงงานแบบ Kaizenเป็นกิจกรรมคุณภาพชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ ...

อบรมหลักสูตร ศิลปะการพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่การทำงา...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

เพื่อสร้างความแตกต่างและความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของเรา ยกระดับตนเองให้กลายเป็นทรัพยากรบุ...

อบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารและจัดการลำดับความสำคั...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ เรียนรู้เทคนิค บอกเล่าปัญหา เพื่อห...

80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ

สร้างประกาศอบรม ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาของคุณได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้สนใจรอเข้าฟังอบรมคุณมากกว่า 10,000 คน เริ่มสร้างประกาศอบรม เดี๋ยวนี้เลย!