อบรมสัมมนา อบรมการบริหารธุรกิจ


สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ กลยุทธ์ก...

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร การบริหารจัดการ Spare Part ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

หลักสูตรนี้พยายามเน้นสอนวิชาการบริหารสินค้าคงคลังในแบบฉบับที่ผู้เข้ารับการอบรมทุกระดับเข้า...

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการม...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้บริ...

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงา...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

การมอบหมายงาน และการควบคุมติดตามงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร จำเป็นต้องให้ความสาคัญทั้งก...

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติในการวิเคราะห์ และสื่อสารจูงใจ...

WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประย...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ขอเชิญอบรมหลักสูตร WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0 Modernize A...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regu...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE T...

การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชี...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ขอเชิญชวนนักจิตวิทยาพัฒนาการและผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "การประชาพิเคราะห์ผ...

สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนำอุตสาหกรรมไทย # สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm) #การใช้แนวคว...

80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ

สร้างประกาศอบรม ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาของคุณได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้สนใจรอเข้าฟังอบรมคุณมากกว่า 10,000 คน เริ่มสร้างประกาศอบรม เดี๋ยวนี้เลย!