อบรมสัมมนา อบรม HR


หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (อบรม 6 ...

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

้มุ่งเน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิค ...

เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงาน Competency & B...

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้า ฝ่ายบุคคล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกและสัมภ...

confirm จัดอบรม Public Training หลักสูตร Negotiati...

อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

เทคนิคการเจรจาต่อรองและการปิดการขาย คือ เทคนิคสำคัญที่สร้างผลกำไรให้กับองค์กรมาทุกยุคทุกสม...

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพข...

อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

การขายในยุคปัจจุบันปี 2023 นี้มีความแตกต่างจากปี 2022 เป็นอย่างมาก เพราะการขายแบบไม่ต้องใช...

เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงจิตวิทยา (Psychological In...

วิทยากร อาจารย์ธนุเดช ธานี

เพียง 3,500 บาท/ท่าน เมื่อชำระล่วงหน้า 7 วัน (ปกติ 4,000 บาท ไม่รวม vat 7%) / หรือสมัคร...

การ Upskills และ Reskills บุคลากร ด้วย Skills Matr...

วิทยากร อาจารย์ธนุเดช ธานี

เพียง 3,500 บาท/ท่าน เมื่อชำระล่วงหน้า 7 วัน (ปกติ 4,000 บาท ไม่รวม vat 7%) / หรือสมัคร...

สวัสดิการ- ลงโทษ – เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ HR ...

วิทยากร อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

** ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย **

ระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (รุ่นที่ 32) (Succ...

วิทยากร อาจารย์ธนุเดช ธานี

เพียง 3,500 บาท/ท่าน เมื่อชำระล่วงหน้า 7 วัน (ปกติ 4,000 บาท ไม่รวม vat 7%) / หรือสมัคร...

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D REPORT และ 5 WHY A...

วิทยากร อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

เทคนิคการฟัง การจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ Effec...

วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าขอ...

วิทยากร ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

การควบคุมด้วยการมองเห็น(Visual Control) และ การประ...

วิทยากร อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)...

อาจารย์กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

เทคนิคการจัดทำระบบ Competency สำหรับการบริหารพัฒนา...

วิทยากร : ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้น...

วิทยากร : อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ

สร้างประกาศอบรม ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาของคุณได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้สนใจรอเข้าฟังอบรมคุณมากกว่า 10,000 คน เริ่มสร้างประกาศอบรม เดี๋ยวนี้เลย!