อบรมสัมมนา อบรมการพูด


การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart...

วิทยากร อาจารย์กัณฑ์อเนก เอี่ยมปัญญาสกุล

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

หลักสูตร วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ (Train to the Tr...

อาจารย์วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์

หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมควรมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ต้องการเพิ่มทักษะการสอน การนำเสนอ การเป็...

สัมมนา Train the Trainer

อาจารย์ ชาญ ตระการศิลป์

ปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ ปลดปล่อยความเป็นมืออาชีพในการพูด­ในที่สาธารณะ

Free Workshop รุ่นที่ 84 – ทักษะการฟัง เพื่อการสื่...

ภฑิล สุทธิเชื้อชาติ (International Certified Trainer)

เป็นการฝึกปฏิบัติสนุกๆ แบบเข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง (กิจกรรมนั้จัดมาตั้งแต่ ปี 2554 ซึ่...

ศิลปการพูด เชิงการขาย ในที่สาธารณะ สำหรับการประกอบ...

กัปตัน ดร.กฤษณะ กฤตมโนรถ

ศิลปการพูด เชิงการขาย ในที่สาธารณะ สำหรับการประกอบธุรกิจทุกประเภท จาก สุดยอดกูรู วงการประก...

Free Workshop - ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเ...

ภฑิล สุทธิเชื้อชาติ (International Certified Trainer)

เป็นการฝึกปฏิบัติสนุกๆ แบบเข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง (กิจกรรมนั้จัดมาตั้งแต่ ปี 2554 ซึ่...

หลักสูตร วิทยากรความปลอดภัยในการทำงานฯสำหรับลูกจ้า...

อาจารย์พงษ์ปณต(ยอด) อาจารย์ภัทรกร(แมน)

หลักสูตรที่เข้มข้น เพือ่ให้ท่านที่เข้าอบรมเรียนรู้ ปฏิบัติและลงมือทำจริง ด้วยประสบการณ์วิท...

Free Workshop - ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเ...

ภฑิล สุทธิเชื้อชาติ (International Certified Trainer)

เป็นการฝึกปฏิบัติสนุกๆ แบบเข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง (กิจกรรมนั้จัดมาตั้งแต่ ปี 2554 ซึ่...

คอร์สเรียนเทคนิคพิธีกร ON STAGE OFFLINE&ONLINE สอน...

SPEAK SPARK สปีค สปาร์ค - พูดได้พูดดีพูดในที่สาธารณะ

ไม่ว่าจะเป็นเวทีใด! คุณก็สามารถออกไปเป็นพิธีกรได้อย่างมั่นใจ ขอเพียงคุณตั้งใจอย่างแน่วแน่ใ...

"ก้าวแรกสู่การพูดในที่สาธารณะ" สอนการพูดต่อสาธารณะ...

SPEAK SPARK สปีค สปาร์ค - พูดได้พูดดีพูดในที่สาธารณะ

คอร์สเรียนออนไลน์นี้ได้กลั่นกรอง “ศาสตร์และศิลป์” ของการพูดในที่สาธารณะ เพื่อใช้เป็น “แผนท...

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคปัญหาการสื่อสารในองค์กรธุรกิจ และให้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม/เสริมสร้าง...

80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ

สร้างประกาศอบรม ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาของคุณได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้สนใจรอเข้าฟังอบรมคุณมากกว่า 10,000 คน เริ่มสร้างประกาศอบรม เดี๋ยวนี้เลย!