ศูนย์ช่วยเหลือ

การใช้งานเว็บไซต์

ขั้นตอนการสร้างโพสต์

ให้คลิกที่ข้อความ "สร้างประกาศอบรมใหม่ ฟรี!" ที่ด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของเว็บไซต์


ให้ท่านกรอกข้อมูลในหน้าลงประกาศให้ครบถ้วนสมบูรณ์

เมื่อท่านกรอกข้อมูลมาจนถึงส่วนด้านล่างนี้ ให้ท่านตรวจเช็คอีเมล์ของท่านให้ถูกต้อง เพราะท่านจะได้รับลิงก์ในการดูรายชื่อ/แก้ไข/ลบ ประกาศ ผ่านทางอีเมล์ที่ท่านกรอก

เมื่อกรอกข้อมูลการติดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านติ๊กถูกที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" แล้วกดปุ่ม "ลงประกาศ"

เมื่อท่านกรอกข้อมูลดังกล่าวเสร็จแล้วระบบจะแจ้งเตือนให้ท่านยืนยันอีเมล์ ให้ท่านเปิดอีเมล์และทำตามคำแนะนำในอีเมล์ต่อไป
ขั้นตอนการลงทะเบียน

ให้ท่านเลือกหัวข้ออบรมสัมมนาที่ท่านสนใจ ให้ท่านกดคลิกที่ปุม "ลงทะเบียน!"

เมื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และติ๊กถูกที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" จากนั้นกดปุ่ม "สมัครอบรม"

ระบบจะทำการส่งข้อมูลของท่านไปยังผู้จัด และท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากผู้จัดโดยตรง