อบรมสัมมนามีค่าใช้จ่าย


5G Marketing (การตลาดยุค 5G) (อบรม 22 ม.ค. 67)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร

นอกจากนั้นการสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์นั้นยังสามารถแทรกเข้าถึงได้ทุกวัยและทุกวงการอาชีพ...

สุดยอดพนักงานขายผ่าน Chat (เช่น Line , Messenger) ...

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการเป็นพนักงานขายผ่าน Chat (Li...

การปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด...สู่ Mindset ยุค 5G ...

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนมุมมองความคิดให้มี Mindset แบบคนใน...

สูตรสำเร็จผู้สื่อข่าวมืออาชีพ รุ่นที่ 2

อ.ปฤษฎี พงศ์ปารมี

คอร์สนี้ จะเป็นแนวทางสำหรับผู้ทีสนใจในอาชีพ ผู้สื่อข่าว สื่อมวลชน ในยุคดิจิทัล พร้อมกับรู้...

โปรโมชั่น...ส่งท้ายปี 2023 CLEVERKIDS ศูนย์อบรมคอม...

รชยา

CLEVERKIDS ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก * เรียนสนุก ในรูปแบบ online หรือ onsite ผ่าน The...

Innovation Thinking to Success (อบรม 25 ม.ค. 67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม ด้วยหลัก 5 ค...

การจัดทำระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (SUCCESSION ...

อาจารย์ ธนุเดช  ธานี

หลักสูตรนี้มีคำตอบที่จะช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านเตรียมความพร้อมของบุคลากรในเชิงรุก ด้วยก...

หลักสูตร Creative Thinking (อบรม 10 ม.ค. 2567)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

หลักสูตรนี้ ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่...

Logical Thinking to Success (การคิดเชิงตรรกะเพื่อ...

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

หลักสูตรการคิดเชิงตรรกะนี้ จึงถูกออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการพัฒนาความคิดอย่างต่อเน...

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (อบรม 6 ...

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

้มุ่งเน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิค ...

เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงาน Competency & B...

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้า ฝ่ายบุคคล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกและสัมภ...

เปิดรับสมัคร ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร : กฎหมายแรงงาน...

อาจารย์ สมบัติ น้อยหว้า

เพื่อให้นายจ้าง-ผู้บริหารงานบุคคลทราบถึงการทำสัญญาจ้าง-เทคนิคการแก้ไข-เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูต Sales Co….เชิงรุก Sale...

อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

การสื่อสารประสานงานถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งผู้ Sales Coordinator โดยส่วนใหญ่มักจะขาดทักษะด้านก...

confirm จัดอบรม Public Training หลักสูตร Negotiati...

อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

เทคนิคการเจรจาต่อรองและการปิดการขาย คือ เทคนิคสำคัญที่สร้างผลกำไรให้กับองค์กรมาทุกยุคทุกสม...

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพข...

อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

การขายในยุคปัจจุบันปี 2023 นี้มีความแตกต่างจากปี 2022 เป็นอย่างมาก เพราะการขายแบบไม่ต้องใช...

80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ

สร้างประกาศอบรม ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาของคุณได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้สนใจรอเข้าฟังอบรมคุณมากกว่า 10,000 คน เริ่มสร้างประกาศอบรม เดี๋ยวนี้เลย!