อบรมสัมมนามีค่าใช้จ่าย


Innovation Thinking to Success (อบรม 25 ม.ค. 67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม ด้วยหลัก 5 ค...

การจัดทำระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (SUCCESSION ...

อาจารย์ ธนุเดช  ธานี

หลักสูตรนี้มีคำตอบที่จะช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านเตรียมความพร้อมของบุคลากรในเชิงรุก ด้วยก...

หลักสูตร Creative Thinking (อบรม 10 ม.ค. 2567)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

หลักสูตรนี้ ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่...

Logical Thinking to Success (การคิดเชิงตรรกะเพื่อ...

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

หลักสูตรการคิดเชิงตรรกะนี้ จึงถูกออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการพัฒนาความคิดอย่างต่อเน...

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (อบรม 6 ...

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

้มุ่งเน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิค ...

เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงาน Competency & B...

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้า ฝ่ายบุคคล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกและสัมภ...

เปิดรับสมัคร ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร : กฎหมายแรงงาน...

อาจารย์ สมบัติ น้อยหว้า

เพื่อให้นายจ้าง-ผู้บริหารงานบุคคลทราบถึงการทำสัญญาจ้าง-เทคนิคการแก้ไข-เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูต Sales Co….เชิงรุก Sale...

อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

การสื่อสารประสานงานถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งผู้ Sales Coordinator โดยส่วนใหญ่มักจะขาดทักษะด้านก...

confirm จัดอบรม Public Training หลักสูตร Negotiati...

อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

เทคนิคการเจรจาต่อรองและการปิดการขาย คือ เทคนิคสำคัญที่สร้างผลกำไรให้กับองค์กรมาทุกยุคทุกสม...

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพข...

อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

การขายในยุคปัจจุบันปี 2023 นี้มีความแตกต่างจากปี 2022 เป็นอย่างมาก เพราะการขายแบบไม่ต้องใช...

ยืนยันอบรมหลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจ...

ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

อบรมวันที่ 21 พฤศจิกายน 66 สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! โดยหลักสูตรนี้จะช่...

กลยุทธ์การบริหารคนเก่ง (Talent Management Strategy...

วิทยากร อาจารย์ธนุเดช ธานี

เพียง 3,500 บาท/ท่าน เมื่อชำระล่วงหน้า 7 วัน (ปกติ 4,000 บาท ไม่รวม vat 7%) / หรือสมัคร...

ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย

วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ

สร้างประกาศอบรม ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาของคุณได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้สนใจรอเข้าฟังอบรมคุณมากกว่า 10,000 คน เริ่มสร้างประกาศอบรม เดี๋ยวนี้เลย!