อบรมสัมมนามีค่าใช้จ่าย


การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานแบบทีมและการบริหารลูกน้อง ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกันภ...

“การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน” (Lean P...

อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

การจัดซื้อและจัดหาแบบลีน คือการนำเอากลยุทธ์ต่าง ๆ มาประยุกต์กับงานด้านการจัดซื้อและจัดหา (...

IN - HOUSE TRAINING

อ.รุ่งนิกร สุมงคล

**เหมาะสำหรับองค์กรที่สนใจจะใช้ระบบประเมินพฤติกรรม 360 องศา/ BSC / Competency แบบจริงจัง**...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ น...

มนตรี ยุวชาติ

การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของ...

Time Management (การบริหารเวลาเพื่อสร้างการทำงานให...

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน นักฝึกอบรม และผู้บริหารที่รู้สึกว่าต้องการพัฒนาตนเอง ...

หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HR...

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

1. เพื่อให้นักพัฒนาบุคลากรได้รับความรู้และความเข้าใจหลักการการบริหารการจัดฝึกอบรม สำ...

หลักสูตร Train The Trainer รูปแบบ 2 วัน

อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

หลักสูตรสร้างวิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเ...

ยืนยัน การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ

อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

● เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารสายงานธุรการ ● การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน ● ...

หลักสูตร: 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวห...

อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าง...

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการทำงาน (Risk Manag...

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

การบริหารความเสี่ยง คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินกิจกรรม แผนง...

รู้จักนิสัยคน...ด้วยโหงวเฮ้ง 5 จักรพรรดิ (วันที่ ...

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อ่านคน อ่านนิสัย เลือกคนง่าย ใช้คนเป็น การงานสำเร็จ เข้าใจคนด้วยศาสตร์ลับที่ ไม่เคยเปิดสอน...

“การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน”

อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

การจัดซื้อและจัดหาแบบลีน คือการนำเอากลยุทธ์ต่าง ๆ มาประยุกต์กับงานด้านการจัดซื้อและจัดหา (...

หลักสูตร เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล KPIs ที่มีประสิท...

อาจารย์วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์

หลักสูตร “เทคนิคจัดทำระบบประเมินผลKPIsที่มีประสิทธิภาพ” เหมาะสำหรับองค์กรที่มีการกำหนดKPIs...

หลักสูตร วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ (Train to the Tr...

อาจารย์วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์

หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมควรมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ต้องการเพิ่มทักษะการสอน การนำเสนอ การเป็...

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ (The Smart Per...

อาจารย์วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์

หลักสูตรนี้ สร้างความสำเร็จให้ทุกอาชีพ บุคลิกภาพเปลี่ยนไปดูดีขึ้นหลังจากเข้าคอร์ส ทั้งการว...

80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ

สร้างประกาศอบรม ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาของคุณได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้สนใจรอเข้าฟังอบรมคุณมากกว่า 10,000 คน เริ่มสร้างประกาศอบรม เดี๋ยวนี้เลย!