อบรมฟรี - สินเชื่อบ้าน
อบรมฟรี - สินเชื่อบ้าน

ทางรีแม๊กซ์ไทยแลนด์ จัดอบรมฟรี เพื่อให้ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์แก่นายหน้า โบรกเกอร์ และผู้ที่สนใจทุกท่าน

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

หัวข้อการอบรม :
- คุณสมบัติผู้กู้
- คุณสมบัติทางการเงิน
- เกณฑ์การพิจารณารายได้
- Business Margin
- หลักประกัน
- Product Program

โดยวิทยากร : คุณลักษณ์คะณา จันทร์หล้า
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2023
เวลา 9.00-12.00 น.


RE/MAX Thailand Head Office ชั้น 2 ศูนย์การค้า NASA Street, Airport Link สถานีรามคำแหง
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ