ฟรี!! อบรมหลักสูตร ถอดรหัสลับผู้ประกอบการยุค 5.0
ฟรี!! อบรมหลักสูตร ถอดรหัสลับผู้ประกอบการยุค 5.0

ขอเชิญ จร้า!!! ผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดความรู้ เพิ่มแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ และเริ่มต้นการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

ขอเชิญ จร้า!!! ผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดความรู้
เพิ่มแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ และเริ่มต้นการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
เข้าร่วม "โครงการอบรมหลักสูตร ถอดรหัสลับผู้ประกอบการยุค 5.0"

แถมฟรีมี..กิจกรรม TEST ความเป็นผู้ประกอบการในตัวคุณ


จัดโดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม PJ301 ชั้น 3 อาคารศาสตราจารย์ประยูร
จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา


รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


ณ ห้องประชุม PJ301 ชั้น 3 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ