ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย
ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

หลักการและเหตุผล

ในการแข่งขันทางธุรกิจ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการปิดการขายคือ การนำเสนอ เพราะในภาคธุรกิจปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นการขายช่องทางใดก็ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งทักษะการนำเสนอทั้งสิ้น โดยผู้ทำหน้าที่ขายหลายคนไม่รู้ว่าการนำเสนอของตนเองมีผลอย่างมากต่อการซื้อของลูกค้าเป็นอย่างมาก การนำเสนอผลิตภัณฑ์จึงไม่ใช่แค่เพียงการท่องหรือจดจำแบบในอดีตเท่านั้น แต่เป็นการประยุกต์การนำเสนอแบบเชิงลึก ขยี้ปัญหาของลูกค้ามาทีละเปราะ ให้ลูกค้าได้เห็นถึงศักยภาพที่สามารถมองสินค้า 1 ชนิดได้หลายด้านมากกว่าที่จะมองเพียงด้านเดียว


          ดังนั้น ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์จึงถอดแบบการนำเสนอที่รู้ใจและเท่าทันลูกค้ายุคใหม่ ที่วันนี้ลูกค้าเองก็รู้เยอะจากข้อมูลที่หลากหลายไม่แพ้กัน การพิชิตใจเพื่อนำเสนอให้เกิดความประทับใจไปจนถึงการปิดการขายจึงต้องอาศัยทักษะสำคัญในหลักสูตรนี้ก่อนที่ลูกค้าจะบอกคุณว่า ความรู้สินค้าของคุณน้อยเกินไป

 

สิ่งที่จะได้รับ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้แนวทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์ยุคใหม่ที่เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญต่อการฝึกทักษะสื่อสารที่ทันกับพฤติกรรมลูกค้ายุคใหม่

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารให้คุ้นเคยต่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบปฏิบัติจริง

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนากรอบแนวคิดการนำเสนอที่เข้าใจลูกค้าถึงการนำไปใช้จริง

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์การนำเสนอไปสู่การสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า

 

 

หัวข้อเนื้อหา

ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย
·  แนวคิดของการนำเสนอผลิตภัณฑ์
·  ปัญหาใหญ่ที่การนำเสนอไม่ส่งผลสู่ความสำเร็จ
·  Customer Journey สู่การพิจารณาการซื้อสินค้าและบริการ
·  Case Study การมาซื้อสินค้าของลูกค้ามีเส้นทางอย่างไร ผู้นำเสนอต้องเตรียมพร้อมอย่างไร
·  Workshop การทำความเข้าใจจากสินค้าตัวอย่างสู่ความพร้อมที่จะเข้าใจลูกค้า
การนำเสนอขั้นพื้นฐาน 3ขั้นตอน
·  เทคนิคการนำเสนอ FAB MODEL
·  Case Study ตัวอย่างการนำเสนอกับลูกค้า
·  Workshop การนำเสนอ FAB MODEL
เทคนิคการนำเสนอแบบเข้าถึงลูกค้ายุคใหม่
·  ทักษะการฟังความต้องการลูกค้าสู่การนำเสนอที่เหมาะสม
·  การนำเสนอ FABs MODEL กับเทคนิค
·  Connect
·  Experience
·  Teach
·  Workshop บททดสอบฝึกการนำเสนอ
การใช้เทคนิค Connect
การใช้เทคนิค Experience
การใช้เทคนิค Teach
การใช้ปัจจัยภายนอก 3 ข้อ ช่วยในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จ
·  การนำเสนอแบบมีผลิตภัณฑ์จับต้องได้
·  การนำเสนอแบบไม่มีผลิตภัณฑ์
·  เทคนิครวบรัดประโยชน์สู่ลูกค้า
สรุปการบรรยาย

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรมสถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ