โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564  “SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY”
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY”

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY ” สำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2564 กับไฮไลท์สุดพิเศษที่ผู้ประกอบการทุกท่านจะพลาดไม่ได้ โอกาสและความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจ

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

หัวข้ออบรม ( วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. )

  • เทคโนโลยีทางด้านสุขภาพในปัจจุบัน
  • เทคโนโลยีทางด้านสุขภาพอัจฉริยะ
  • ความพร้อมทางด้านเครื่องมือแพทย์สำหรับ SMART HEALTHCARE
  • SMART HOSPITAL เพื่อรองรับ SMART HEALTHCARE

** รับจำนวนจำกัด


วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น


การสัมมนาในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ