การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย  Universal Design
การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design

ขอเชิญอบรม " การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design " โอกาสของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ/คนพิการ

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

     ขอเชิญอบรม " การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design " โอกาสของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ/คนพิการ

วิทยากร โดย คุณศรัณย์ รองเรืองกุล ( สถาปนิกและกรรมการผู้จัดการ โรงแรมบ้านเขาหลักบีชรีสอร์ท )

หัวข้ออบรม

โอกาสของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ/คนพิการ ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

   - โอกาสของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ/คนพิการ

   - การปรับปรุงโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ/คนพิการ

   - การฝึกพนักงานในการบริการและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ/คนพิการ

   - ข้อควรระวังในการบริหารโรงแรมรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ/คนพิการวันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.


การสัมมนาในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ