ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า
ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากลเรื่อง “ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า” โดยวิทยากรมากด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ ด้วยการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าโดย 

  • คุณสุรนาม พานิชการ (ผู้ก่อตั้งแบรนด์น้ำเต้าหู้  โทฟุซัง )

          - บริษัท โทฟุซัง จำกัด)

  • คุณกชกร เตชะพูลผล (ผู้ก่อตั้งแบรนด์ O-Spa )

          - บริษัท โอสปา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  • คุณศศิญา โสภาเสถียรพงศ์ (ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ด็อกกี้โพชั่น )

          - บริษัท เดอะ โพชั่น เมคเกอร์ จำกัด

  • คุณสุพิชชา โมนะตระกูล (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ )

          - กรมการค้าต่างประเทศ

  • คุณเมทนี บุรณศิริ  ( ผู้ดำเนินรายการ )

กำหนดการ การสัมมนาในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom   วันที่ 22 มิถุนายน 2564

ในหัวข้อ  " ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า "


การสัมมนาในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ