อบรมหลักสูตร Introduction to Investment in Global Spot Market of Gold, Oil, Stock, and Currency
อบรมหลักสูตร Introduction to Investment in Global Spot Market of Gold, Oil, Stock, and Currency

สัมมนาฟรี หลักสูตร Introduction to Investment in Global Spot Market of Gold, Oil, Stock, and Currency ***หลักสูตร เร่งรัด สอนการลงทุนอย่างเซียน ในยุค New Normal ที่กำลังเป็นที่นิยมในต่างประเทศ กับความรู้ที่อัดแน่น เนื้อหาครบจัดเต็มสำหรับมือใหม่ เรียนฟรี

 • รายละเอียด
 • กำหนดการ
 • สถานที่

หัวข้ออบรม

 1. การลงทุนในตลาดโลกแบบ New Normal
 2. ความเป็นมาของ Global Markets หรือ Spot Markets และแนวโน้มในอนาคต
 3. จุดเด่นและความน่าสนใจของการลงทุนใน ทองคำ, น้ำมัน, หุ้น, ดัชนี และสกุลเงิน
 4. การบริหารความเสี่ยงในการลงทุนพื้นฐาน
 5. การคำนวณต้นทุนการลงทุน จุดคุ้มทุน และกำไร-ขาดทุนเบื้องต้น
 6. เทคนิคการอ่านกราฟและการวิเคราะห์ทิศทางของราคา
 7. การวิเคราะห์เบื้องต้นโดยการใช้ Indicator
 8. แนะนำและสาธิต วิธีใช้โปรแกรมลงทุน ผ่านมือถือ และ Tablet
 9. แนะนำและสาธิต ระบบวิเคราะห์อัจฉริยะ "Emily"

มาปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนแบบเดิมๆ สร้างผลตอบแทนการลงทุนแบบเซียน ด้วยมือคุณเอง

Guest Speakers

   >> Coach G

             - ประสบการณ์ ทำงานด้านตลาดทอง 4 ปี

             - ประสบการณ์ เทรดตลาดโลก 10ปี

             - เชียวชาญ การวิเคราะห์ทางเทคนิค

             - ชำนาญการใช้ Money Management เป็นพิเศษ

             - สไตล์การเทรด Counter-Trend Trading ,Scalping

   >> Coach Nine

             - ชำนาญการด้านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน-การเมือง จากข่าวต่างประเทศ และ การวิเคราะห์จิตวิทยามวลชนทั้งในตลาดสปอต และ อนุพันธ์

             - มีประสบการณ์ด้านตลาดทอง 3 ปี

             - มีประสบการณ์การสอน 4 ปี

             - มีห้องสอน และ ห้องให้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน


**ไม่รับนักเรียน/นักศึกษา ที่เข้าฟังเพื่อทำรายงาน หรือเรียนในรายวิชาสัมมนา เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด ขอสงวนให้ผู้ที่ต้องการเรียนจริงๆ เท่านั้น !!!


สัมมนาฟรี หลักสูตร Introduction to Investment in Global Spot Market of Gold, Oil, Stock, and Currency


   ***หลักสูตร เร่งรัด สอนการลงทุนอย่างเซียน ในยุค New Normal ที่กำลังเป็นที่นิยมในต่างประเทศ กับความรู้ที่อัดแน่น เนื้อหาครบจัดเต็มสำหรับมือใหม่ เรียนฟรี 3 ชั่วโมง

มาปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนแบบเดิมๆ สร้างผลตอบแทนการลงทุนแบบเซียน ด้วยมือคุณเอง

- รอบที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00-17:00 น.
วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ -
รูปแบบ
อบรมที่ True Digital Park ห้อง: |14|
ราคา
บาท/คน

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00-17:00 น.

True Digital Park ห้อง: |14|
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ