การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์
การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์” โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 สำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2564 กับไฮไลท์สุดพิเศษที่ผู้ประกอบการทุกท่านจะพลาดไม่ได้

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

  หัวข้อ “การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์”

      โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

สำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2564 กับไฮไลท์สุดพิเศษที่ผู้ประกอบการทุกท่านจะพลาดไม่ได้ โอกาสและความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจ

หัวข้ออบรม ( รับจำนวนจำกัด )

  •   - Quick Review on thai Medical Device Raglatory
  •   - Quick Review on IOS -13485:2016
  •   - Simplify Design Control Method on Medical Devices
  •   - Impact of Poof Medical Devices Design
  •   - Ethic and Good Conduct of Medical Devices Design Enginee&Researcher
  •   - Experience Sharingสำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2564 กับไฮไลท์สุดพิเศษที่ผู้ประกอบการทุกท่านจะพลาดไม่ได้ โอกาสและความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจ

 

**รับจำนวนจำกัด

***ใน วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ต เชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ต เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ