ศิลปการพูด เชิงการขาย ในที่สาธารณะ สำหรับการประกอบธุรกิจทุกประเภท
ศิลปการพูด เชิงการขาย ในที่สาธารณะ สำหรับการประกอบธุรกิจทุกประเภท

ศิลปการพูด เชิงการขาย ในที่สาธารณะ สำหรับการประกอบธุรกิจทุกประเภท จาก สุดยอดกูรู วงการประกันชีวิต ประเทศไทย สำเร็จต่อเนื่อง 52 ปี

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

เรียน ศิลปการพูด เชิงการขาย ในที่สาธารณะ สำหรับการประกอบธุรกิจทุกประเภท
วันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. 65 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ อาคาร KK City บางบัวทอง
บรรยายโดย  กัปตัน ดร.กฤษณะ กฤตมโนรถ 
สุดยอดกูรู วงการประกันชีวิต ประเทศไทย สำเร็จต่อเนื่อง 52 ปี
- สุดยอดนักขาย MDRT
- สุดยอดนักบริหาร FYP 5,558 ล้านบาท พ.ศ. 2546
- สุดยอดนักเขียน (ไทย 30 เล่ม, อังกฤษ 7 เล่ม, จีน 6 เล่ม)
- สุดยอดนักบิน (กัปตัน 8,000 ชั่วโมง) เป็นเจ้าของเครื่องบินส่วนตัว 2 ลำ และเจ้าของสนามบินส่วนบุคคล

08.00 - 09.00 น. เปิดลงทะเบียน

09.00 - 12.00 น. ศิลปการพูด เพื่อเปิดใจผู้ฟัง

13.00 - 16.00 น. ศิลปการขายกับธุรกิจทำเงิน


อาคาร KK City บางบัวทอง
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ