ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

เครื่องมือจัดการภาษีใน ERP ที่ดี จะช่วยธุรกิจ SMEs ของคุณอย่างไร ? หากคุณ เป็น SMEs ที่กำลังมองหาระบบ ERP ที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจของคุณ และรองรับแผนการเติบโตในอนาคต

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

แต่อีกเรื่องสำคัญที่ลืมไม่ได้ คือระบบนั้นต้องรองรับการจัดทำเอกสารภาษี รายงานภาษี และครอบคลุมตามข้อกำหนดของทางสรรพากรอย่างครบถ้วน อีกทั้งยังช่วยผสานกระบวนการ การเงินเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจหลัก

และหากคุณมีเป้าหมายในปรับการทำงานให้เป็นแบบอัตโนมัติ ช่วยลดต้นทุนและภาระในการจัดทำ ลดความผิดพลาดและการจัดเก็บเอกสาร รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีลดลง ในงานสัมมนานี้มีคำตอบ

หัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ

1). ทำไมระบบภาษี ต้องมีอยู่บนระบบ ERP (5 Minutes)

2). เอกสารและรายงานภาษีเบื้องต้นที่จำเป็น สำหรับผู้ประกอบการ SME (10 Minutes)

3). ตัวอย่าง Highlight เครื่องมือบริหารงานภาษีใน NEXcloud (10 Minutes)

4). สรุปประโยชน์ของเครื่องมือในการจัดทำภาษี (20 Minutes)

สัมมนานี้เหมาะกับ

  • ผู้บริหารและผู้จัดการทุกท่าน ด้านบัญชีและการเงิน ที่กำลังมองหาแนวทางโซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาษีให้รองรับตามสรรพกร

  • พนักงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้เครื่องมือ ERP และเครื่องมือบริหารการจัดการภาษี

  • เจ้าของธุรกิจที่ต้องการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากร เพื่อเป็นประโยชน์ต้องปรับตัว และรับทราบข้อมูลทางภาษี วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

NEXcloud ERP ขอเรียนเชิญผู้บริหาร เจ้าของกิจการ, Account Manager, Financial Manager รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและการบัญชี การบริหารภาษี รวมถึงทุกท่านที่มีความสนใจ ร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “บริหารงานบัญชีติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”  


ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 14:00 -15:00 น.

โดยวิทยากร  คุณ ณัฐวุฒิ ไตรสุวรรณ - Associate Vice President of Digital Business 

จาก บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด

ลงทะเบียนด่วน สัมมนาฟรี ผ่าน Zoom


Zoom
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ