โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม
โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญผู้ประกอบการทุกท่าน เข้าร่วม โครงการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญผู้ประกอบการทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 (ผ่านช่องทาง Zoom เน้นจัดทำหลักสูตรสำหรับจังหวัดนครพนมและใกล้เคียง)

     โครงการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เรื่องการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 6 ก.ค 64

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน 1169วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564


การสัมมนาในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ