สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)
สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนำอุตสาหกรรมไทย # สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm) #การใช้แนวความคิด Lean #ลดเสี่ยง เลี่ยงแออัด ด้วย IT

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

- การใช้แนวความคิด Lean หรือการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตเพื่อลดความแออัดของแรงงานและแทนที่ด้วยเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี

- การใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล มาบริหารเวลารอคอยของพนักงานละการขนส่งในสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ โควิด-19


10 - 18 มิถุนายน 2564


การสัมมนาในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ