โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร
โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก" รุ่นที่ 2

กลับมาอีกครั้ง.... เปิดรับสมัครแล้ว !!! โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก" รุ่นที่ 2 ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

หัวข้ออบรม

      โครงการที่จะติดอาวุธให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรไทย ฝ่าวิกฤต covid-19 

          " สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชาวเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรไทยทุกท่านที่สนใจด้านการค้าออนไลน์สู่ตลาดต่างประเทศเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการค้าออนไลน์สู่ตลาดโลก หลักสูตร "เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก รุ่นที่ 2 " ภายใต้แนวคิด เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด โครงการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพผลักดันยอดขาย และได้เรียนรู้เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดในการทำการค้าออนไลน์สู่ต่างประเทศอย่างครบวงจร 6 วันเต็ม "

*รับจำนวนจำกัด‼️*

       ## สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารไทย เพียง 50 ท่านเท่านั้น ##

** เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ - 25 มิถุนายน 2564


13-15 และ 20-22 ก.ค 2564


การสัมมนาในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ