กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

ทำอย่างไรที่ฝ่ายจัดซื้อจะเป็น Aggressive Buyer ผู้ที่ขาดศิลปะ การเจรจาต่อรองที่ดี มักตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบทั้งทางธุรกิจ และการทำงาน ผู้บริหารงานจัดซื้อ ต้องมีทักษะและเทคนิคที่จะรับมือกับนักขายมือฉกาจทั้งหลาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรและผสานความพอใจให้เ

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ


วิทยากร: อาจารย์กมลทิพย์ จันทรมัส

อดีตคณะทำงาน Logistics Clinic สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

· ผู้เชี่ยวชาญ โครงการ Logistics Clinic สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

· คณะทำงานโครงการฝึกอบรมและสัมมนา สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

· วิทยากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

· อาจารย์พิเศษ International Logistics มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

· ที่ปรึกษาอิสระ เฉพาะทางและเขียนแผนธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

· ที่ปรึกษาทางด้านการตลาด การวางแผนธุรกิจ การบริหารด้านการจัดซื้อ และซัพพลายเชน โลจิสติกส์ นำเข้าและส่งออก

                        

 หลักการและเหตุผล

“ในงานจัดซื้อของทุกองค์กร ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายจัดซื้อจะพบกับ Supplier และเหล่านักขายหลากหลาย ทั้งนักขายมือใหม่ ที่ขาดประสบการณ์ในงานขาย จนถึงนักขายระดับมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์และเทคนิคขั้นสูง ซึ่งจะสามารถจัดการกับ”ฝ่ายจัดซื้อ” ได้อย่างง่ายดาย และคุณกำลังจะตกหลุมพรางและกลยุทธ์ของนักขายนั่นหรือเปล่า?

ทำอย่างไรที่ฝ่ายจัดซื้อจะเป็น Aggressive Buyer ผู้ที่ขาดศิลปะ การเจรจาต่อรองที่ดี มักตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบทั้งทางธุรกิจ และการทำงาน ผู้บริหารงานจัดซื้อ ต้องมีทักษะและเทคนิคที่จะรับมือกับนักขายมือฉกาจทั้งหลาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรและผสานความพอใจให้เกิดขึ้นกับทุก ๆ ฝ่ายด้วยสถานการณ์ แบบ Win-Win Negotiation 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ 2. เข้าใจถึงเทคนิคในการเจรจาต่อรอง ทดสอบและฝึกทักษะเพื่อสร้างความชำนาญในการวางแผนการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้เกิดประโยชน์ต่องานได้อย่างเต็มทีี

วัตถุประสงค์


  1. 1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
  2. 2. เข้าใจถึงเทคนิคในการเจรจาต่อรอง ทดสอบและฝึกทักษะเพื่อสร้างความชำนาญในการวางแผนการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. 3. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้เกิดประโยชน์ต่องานได้อย่างเต็มทีี


หัวข้อการบรรยายและ Workshop

          ความหมายของการเจรจาต่อรอง

           หลักสำคัญและเหตุผลของการเจรจาต่อรอง

           รูปแบบของการเจรจาต่อรอง

           องค์ประกอบสำคัญและขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง

           กรณีของการเจรจาต่อรอง(สัญญาณการบอกกล่าว)

           ประเภทของการเจรจาต่อรอง(สาเหตุ)

           การวางแผนยุทธวิธีในการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ

           การสร้างทางเลือกที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

           เทคนิคการทำสัญญา ที่รัดกุมและไม่เสียเปรียบ

           Workshop แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกการเจรจาต่อรอง

 โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ