โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 !!! สัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM “ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามจากกัญชง รถด่วนขบวนใหม่! ระดมความคิด ร่วมสรรสร้างไอเดียจากพืชพันธุ์กัญชงสู่ธุรกิจคุณ”

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

หัวข้ออบรม

  • ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามจากกัญชง
  • เสวนา เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามจากกัญชงรถด่วนขบวนใหม่

วันที่ 17 มิ.ย 2564


การสัมมนาในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ