เจาะลึกพื้นฐานการลงทุน จากนักลงทุนมือใหม่สู่มือโปร
เจาะลึกพื้นฐานการลงทุน จากนักลงทุนมือใหม่สู่มือโปร

เปิดแนวคิด วิธีการลงทุน รวมถึงกลยุทธ์เพื่อสร้างกำไรอย่างสม่ำเสมอ ปลอดภัย และใช้งานได้จริง เรียนรู้จาาผู้มีประสบการณ์ด้านการลงทุนทั้งหมด 6 คลาส

 • รายละเอียด
 • กำหนดการ
 • สถานที่

Class 1 : ก้าวแรกสู่การเทรด

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 19:30 - 20:30 น.

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทรด Forex
 • การใช้งานแพลตฟอร์มการเทรด (MT4 และ Vantage APP) อย่างมีประสิทธิภาพ


Class 2 : เทคนิคการจับจังหวะ เพื่อทำกำไร 1 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 19:30 - 20:30 น.

 • ทำความเข้าใจแนวโน้มและรูปแบบพื้นฐานที่นิยมนำมาใช้ในการวิเคราะห์
 • เรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานที่นิยมนำมาประกอบวิเคราะห์แนวโน้มของราคา


Class 3 : เทคนิคการจับจังหวะ เพื่อทำกำไร 2 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 19:30 - 20:30 น.

 • การนำเครื่องมือ และแนวทางการวิเคราะห์มาประยุกต์ใชัในรูปแบบต่าง ๆ ในการประเมินโซนความเคลื่อนไหวของราคา


Class 4 : การรักษากำไรด้วย Money Management

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 19:30 - 20:30 น.

 • แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างกำไรอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว
 • เทคนิคการคำนวณที่จำเป็นสำหรับเทรดเดอร์ในการบริหารความเสี่ยง


Class 5 : ปัยจัยพื้นฐาน กับการวางแผนการเทรด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 19:30 - 20:30 น.

 • ความรู้เกี่ยวกับภาวะตลาดและข่าวที่มักมีผลกับความผันผวนของราคา
 • สร้างแนวคิดในการวางแผนเพื่อตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Class 6 : เตรียมความพร้อมขั้นสุดท้าย ก่อนลงสนามจริง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 19:30 - 20:30 น.

 • สรุปภาพรวมของความรู้ที่ได้เรียนไปทั้งหมด
 • แนวทางในการเลือกใช้ความรู้ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ

06 - 25 กรกฎาคม 2566


สอนสดผ่าน Zoom
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ