อบรมสัมมนา อบรมด้านอื่นๆ


ให้คำปรึกษาออนไลน์ฟรีในหัวข้อ "วีซ่าธุรกิจญี่ปุ่น"...

วิทยากรจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น

บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงส...

การปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด...สู่ Mindset ยุค 5G ...

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนมุมมองความคิดให้มี Mindset แบบคนใน...

Innovation Thinking to Success (อบรม 25 ม.ค. 67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม ด้วยหลัก 5 ค...

หลักสูตร Creative Thinking (อบรม 10 ม.ค. 2567)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

หลักสูตรนี้ ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่...

Logical Thinking to Success (การคิดเชิงตรรกะเพื่อ...

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

หลักสูตรการคิดเชิงตรรกะนี้ จึงถูกออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการพัฒนาความคิดอย่างต่อเน...

ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen for Productivit...

วิทยากร อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ(7 QC TOOLS)

วิทยากร อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

การวางแผนงานและการติดตามงานอย่างมืออาชีพ (Profess...

วิทยากร อาจารย์ธนุเดช ธานี

เพียง 3,500 บาท/ท่าน เมื่อชำระล่วงหน้า 7 วัน (ปกติ 4,000 บาท ไม่รวม vat 7%) / หรือสมัคร...

การเพิ่มผลผลิตในทรัพยากรที่จำกัด (อบรม 29 พ.ย. 66)...

อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง

การปรับปรุงลดต้นทุนโดยไม่ลดคุณภาพจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเพิ่มผลผลิตท...

การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานแบบทีมและการบริหารลูกน้อง ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกันภ...

Opening scene: step to stage

“พี่ว่าน ธนกฤต” ศิลปิน พิธีกร และ Youtuber พร้อมกับ “พี่ปาล์มและพี่พัดจากวง Mean” ศิลปินและผู้บริหาร marr

เปิดม่านการเป็นศิลปิน ก้าวแรกสู่เวที ตั้งแต่เริ่มยังไง สร้างเอกลักษณ์ยังไง PR ยังไง ครบจบท...

Time Management (การบริหารเวลาเพื่อสร้างการทำงานให...

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน นักฝึกอบรม และผู้บริหารที่รู้สึกว่าต้องการพัฒนาตนเอง ...

รู้จักนิสัยคน...ด้วยโหงวเฮ้ง 5 จักรพรรดิ (วันที่ ...

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อ่านคน อ่านนิสัย เลือกคนง่าย ใช้คนเป็น การงานสำเร็จ เข้าใจคนด้วยศาสตร์ลับที่ ไม่เคยเปิดสอน...

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ (The Smart Per...

อาจารย์วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์

หลักสูตรนี้ สร้างความสำเร็จให้ทุกอาชีพ บุคลิกภาพเปลี่ยนไปดูดีขึ้นหลังจากเข้าคอร์ส ทั้งการว...

พนักงานธุรการมืออาชีพยุคใหม่

วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเป็นพนักงาน Admin ที่ได้รับการยอมรับของทุกฝ่ายและปฏิบัติงานอ...

80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ

สร้างประกาศอบรม ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาของคุณได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้สนใจรอเข้าฟังอบรมคุณมากกว่า 10,000 คน เริ่มสร้างประกาศอบรม เดี๋ยวนี้เลย!