อบรมสัมมนา อบรมการบริการ


กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าส...

วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Service mind ยกระดับก...

อ.ประเสริฐ

การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อใ...

ยืนยันจัด ONSITE PUBLIC หลักสูตร TRAIN THE TRAINER...

อ.ประเสริฐ

ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาครั้งใหญ่ ความรู้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์ก...

หลักสูตร SERVICE MIND ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น...

อ.ประเสริฐ

การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อใ...

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM Customer Relati...

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้...

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM Customer Relati...

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้...

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM Customer Relati...

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้...

ศิลปะการให้บริการทางโทรศัพท์ (อบรม 21 มิ.ย. 66 )

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

ในยุคการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเช่นนี้ “บริการให้ลูกค้าประทับใจ” เป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อกา...

การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ (อบรม ...

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักบริการ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้...

การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ (อบรม ...

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักบริการ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้...

Professional Customer Service (อบรม 31 พ.ค. 66)

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้...

Professional Call Center (อบรม 10 พ.ค. 66)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม/ พนักงาน Call Center ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการ...

Professional Call Center

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม/ พนักงาน Call Center ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการ...

80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ

สร้างประกาศอบรม ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาของคุณได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้สนใจรอเข้าฟังอบรมคุณมากกว่า 10,000 คน เริ่มสร้างประกาศอบรม เดี๋ยวนี้เลย!